قبلش میگفتم 2 ماه دوری زیاده ، بعدش گفتم 6 ماه ، حالا میگم کاش فقط بیشتر از یک سال نشه ... یک سال واقعا زیاده