من سه بار قبل از این توی همین آزمایشگاه آزمایش داده بودم ، دفعه قبل هم نزدیک به 10 تا شیشه ازم خون گرفتن ، اینبار یه خانوم ایرانی بود که به سختی رگم رو پیدا کرد و غیر از جای سوزن دو جای دیگه از دستم هم زخم شده ! و کلا دستم ورم کرده و درد میکنه ... هی میخوام ربطش ندم نمیشه
واقعا نمیشه ‎· Assal
@mielmim: اوهوم ، خیلی ناراحت کننده ست این موضوع ‎· نازلی
بعد من خیلی تحمل دردم بالاست ، ولی حتی موقع در آوردن سوزن هم دردم گرفت !! خیلی عجیب بود همه چیش ‎· نازلی