لوگو اینجا تازه عوض شده یا من تازه دیدم ؟
منم تازه دیدم ‎- ardvisoor
صبح عوض شد. من بین دو رفرشم بود ‎- M∂s♥ud
@masoud: من هم :)) همون موقع فید دادم ‎- Mamad
@mirzaie: من هم همون موقع فیدت رو لایک زدم :)) ‎- M∂s♥ud
@ardvisoor ایول ‎- نازلی
@masoud خب پس دیر ندیدم :)) ‎- نازلی