دیروز خیلی روز خوبی شد با اینکه دور بودیم ، اینم یکی دیگه از تجربه هایی بود که هرکسی توی زندگیش نداره ( مثبت اندیشی محض ! )
من من دارم :دی ‎· MaryaM
@mimbs راست میگی :)) ما خاص ها ‎· نازلی