بعد از مدتها گویا ایشون رضایت دادن دیگه من یه کم نوتلا بخورم ، خیلی ورزشکاره آخه ایشون :))