هنوز یادم میافته نذاشتن از سونوگرافی فیلم بگیرم اعصابم خورد میشه ، الاغا
دکتر نذاشت؟ ‎- 222888
@222888 آره :( نمیدونم این قانونای مسخره شون چیه ، هرچی گفتم همسرم نیست گفت نمیشه ‎- نازلی
دی وی دی اش رو می خریدی خب ‎- Assal
@mielmim دی وی دیش عکسه فقط ، فیلم میخواستم که حرکاتش و ضربان قلبش دیده بشه ‎- نازلی
اگه بری کلینیک خصوصی فیلم هم بهت میدن. فکر کنم برای یه سونو کامل با عکس و فیلم بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار باشه ‎- Assal
گوودوو ‎- پریســــا
@mielmim: اینطوری باشه خوبه ، برم چندجا بپرسم پس ‎- نازلی
@parisa: :)) :* ‎- نازلی
@nazli1982: آره بپرس. از دکترت هم بپرس ‎- Assal