یعنی مدیونید فکر کنید من توی این دو روز 8 تا دونه قرص رو سر وقت خورده باشم :)) 3 روز دیگه مونده تلاش کنم شاید تونستم