استادم خیلی ماهه که 2 ساعت آخر کلاس رو کولرو خاموش کرد گفت نازلی اینطوری بهتره ؟ احتمالا خیلی مسخره شده بودم با کلای زمستونی وسط تابستون :)))