از ساعت 7:30 صبح بیدارم تا الان که 2 ساعت گذشته ، دریغ از خواب ... خوابم از حالت عادی هم کمتر شده