پفک نمکی دارین ؟
چیپس دارم ‎· Assal
@mielmim چیپس ساده هم خوبه برم بخرم ، ولی پفک نمکی :(( ‎· نازلی
دندونات خراب میشه ها ‎· Assal
@mielmim دیگه از ذهنم پاک شد :)) ‎· نازلی