پفک نمکی دارین ؟
چیپس دارم ‎- Assal
@mielmim چیپس ساده هم خوبه برم بخرم ، ولی پفک نمکی :(( ‎- نازلی
دندونات خراب میشه ها ‎- Assal
@mielmim دیگه از ذهنم پاک شد :)) ‎- نازلی