لامصب انقدر میوه هاشون تمیزه الان فهمیدم دیروز دو تا خیار نشسته خوردم خیلی هم چسبید :))