واقعا دکتر مجبور بود بپرسه چند وقته شوهرتو ندیدی ؟
چنان گریه کردم که دیگه صدام در نمیامد ... ‎- نازلی
:(( :** ‎- Maryamss
@maryamss-4 مریم :( :** ‎- نازلی
@arash: :( ‎- نازلی
:* ‎- Shiva
طفلک چه میدونسته آخه ‎- Assal
آخی :** ‎- ardvisoor
@shiwa :* ‎- نازلی
@mielmim: فامیلی دکترمه ! از همه چی باخبره.. بعدش هم منظور از فیدم بدگویی از دکتر نبود ! منظور درموندگی خودم بود ‎- نازلی
حالا فهمیدم. اگه فامیلیه پس نباید میپرسید ‎- Assal