واقعا دکتر مجبور بود بپرسه چند وقته شوهرتو ندیدی ؟
چنان گریه کردم که دیگه صدام در نمیامد ... ‎· نازلی
:(( :** ‎· Maryamss
@maryamss-4 مریم :( :** ‎· نازلی
@arash: :( ‎· نازلی
:* ‎· Shiva
طفلک چه میدونسته آخه ‎· Assal
آخی :** ‎· ardvisoor
@shiwa :* ‎· نازلی
@mielmim: فامیلی دکترمه ! از همه چی باخبره.. بعدش هم منظور از فیدم بدگویی از دکتر نبود ! منظور درموندگی خودم بود ‎· نازلی
@ardvisoor: :** ‎· نازلی
حالا فهمیدم. اگه فامیلیه پس نباید میپرسید ‎· Assal