همش فکر میکنم الانه که مچم رو موقع خوردن بادوم وسط کلاس بگیرن :)) گشنم میشه خب
خیلی خوب بود :)) ‎- varash
خب بگیرن. بخور که تهوع نگیری ‎- Assal
@varash: ترسناک بود :))) ‎- نازلی
@mielmim خودم خجالت میکشم آخه :)) پیش خودشون میگن دختره چه شکموعه ‎- نازلی
نه باباااااا. من سرکارم هر یک ساعت یه چیزی میخورم. اون موقع که نمیدونستن فقط یه نفر بهم میگفت چقدر میخوری :)))) ‎- Assal
@mielmim الهی :))) من مشکلم اینه کسی نمیدونه توی کلاس ، معلوم هم نیست که راحت باشم ‎- نازلی
بهتره بگی بهشون ‎- Assal