کلا توی دوران تحصیلیم یادم نمیاد بیشتر از 5 بار غیبت کرده باشم ...