این پسرای کلاس خیلی بی ادبن همه صندلی خوبا رو برداشتن برای خودشون :( باید یه بار خیلی زود بیام صندلیمو پس بگیرم