گفتم بهتون اون نامه ای که دکتر ایرانی 3 روز معطل کرد و آخرش هم پای تلفن با هم دعوامون شد رو رفتم کلینیک بارداری و فقط پرسید برای چی میخوای ؟ گفتم ویزای همسرم ، یه نامه خیلی خوب و با توضیحات که من نیاز دارم همسرم پیشم باشه برام پرینت کرد و امضاء شده داد دستم ! با لبخند ... کل قضیه به جرأت 3 دقیقه هم نشد
هرچی میکشیم از اینجور هموطن های عزیز مقیم خارجه ... نمیفهمم چرا به جای اینکه کمک هم باشیم دشمن همیم متاسفانه ... انقدر اون روز حالم بد شد که تا یک ساعت تپش قلب داشتم و هیچوقت ازش نمیگذرم ‎· نازلی
کلا تو ذاتمونه. می خوایم فقط گیر بدیم و کار نندازیم. ‎· Maryamss
@maryamss-4 خیلی ناراحت کننده ست مریم :( کاش حداقل توی غربت هوای همدیگه رو داشته باشیم ‎· نازلی
@nazli1982: ای بابا. زیر آب همدیگه رو نزنن. هوا داشتن پیشکش ‎· Myri∂m
@myriam: هوم :( راست میگی .. ‎· نازلی