همسر میگه این چیه ؟ میگم فرفر جدید! میگه " اهه مبارکه خوشالی الان . میگم اره :)