فردا سالگرد ازدواجمونه و تولد همسر چه سوپرایزی انجام بدم ؟؟؟
من میگم بزا براش بهترین سوپرایز ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
بیارش این‌جا خودمون سورپرایزش می‌کنیم :دی ‎- وحید معمولی
فقط یونیفرم پرستاری نپوش که خز شده ‎- @vanik
بلوجاب ‎- Kenny
تو روحتون ‎- Neda