فردا سالگرد ازدواجمونه و تولد همسر چه سوپرایزی انجام بدم ؟؟؟
من میگم بزا براش بهترین سوپرایز ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
بیارش این‌جا خودمون سورپرایزش می‌کنیم :دی ‎· وحید معمولی
فقط یونیفرم پرستاری نپوش که خز شده ‎· @vanik
بلوجاب ‎· Kenny
تو روحتون ‎· Neda