شصت متر فول امکانات دو خوابه ده سال ساخت مرزداران میگه 290 امضا میکنه
چطور از 60متر دوخوابه درآورده؟ ‎- mostafa
از ۵۰ متری هم دوخواب در میارن ‎- hadi
گیلی شما م ب هستید خونه های بزرگ دارید با حیاط و اینا ما فقط تو خونه هامون می تونیم صراط المستقیم بریم ‎- Neda
منطقه ش بالا حساب میشه؟ ‎- RoGhAyEh
حالا نه اونقدر بالا ولی ما 80 میلیون کم داریم خب ‎- Neda
تهران خیلی سخته خونه خریدن.ما این پول رو داشتیم همین خونه عزیزمون که توش هستیم رو میخریدیم با یه ماشین ‎- RoGhAyEh
اره والا ‎- Neda
ندا اتفاقا رشت هم تراکم جمعیت بالاست، متراژ آپارتمانا پایینه ‎- پَــرسان