شصت متر فول امکانات دو خوابه ده سال ساخت مرزداران میگه 290 امضا میکنه
چطور از 60متر دوخوابه درآورده؟ ‎· mostafa
از ۵۰ متری هم دوخواب در میارن ‎· hadi
گیلی شما م ب هستید خونه های بزرگ دارید با حیاط و اینا ما فقط تو خونه هامون می تونیم صراط المستقیم بریم ‎· Neda
منطقه ش بالا حساب میشه؟ ‎· RoGhAyEh
حالا نه اونقدر بالا ولی ما 80 میلیون کم داریم خب ‎· Neda
تهران خیلی سخته خونه خریدن.ما این پول رو داشتیم همین خونه عزیزمون که توش هستیم رو میخریدیم با یه ماشین ‎· RoGhAyEh
اره والا ‎· Neda
ندا اتفاقا رشت هم تراکم جمعیت بالاست، متراژ آپارتمانا پایینه ‎· پَــرسان