hiç bişeyden çekmedi dünyada nasırdan çektiği kadar- hatta; çirkin yaratıldığından bile müteessir değildi o kadar, kundurası vurmadıkça nasrını, anmazdı allahın adını ama, günahkarda sayılmazdı. yazık oldu süleyman efendiye--kitab-ı sengi mezar--
kanuni sultan süleymana, yazılan kasidelere sinirlenen, orhan veli dedem; padişan=kul eşitliğini sağlamak için, yazık oldu, süleyman efendiye, kasidesini, yazmıştır:)) ‎· neferteti