İRANLILAR TEKRAR ZERDÜŞT OLSUN!!!sen güzelim zerdüşlüğü bırak , arap tahakkümu altına gir müslüman ol:(((ay zerdüst komuşumuz olsa ne hoş olur valla:) Türkleri zerdüşt yapma çalışmalarına başlıyorum şu an şimdi!! start!!! ha ha...çok hoş.)
Bilge tanrı Ahuramazda ’nın İran peygamberi Zerdüşt ’e va hyettiği Avesta , İran dilleri ve edebiyatlarının en eski ve en önemli eseridir. ‎· neferteti
Avesta ’nın, Arapların İran’a girişlerinden önceki şeklini oluşturan, her biri ayrı bir konuya ayrı l mı ş , özgün isimleriyle bilinen “ 21 Nesk”i hakkında detaylı bilgi içerir . Avesta s a dece dinsel konulara yer veren bir kitap değildir. Ana başlıklarıyla şu konularda bilgileri de içerir: Ahlak, gelenek ve görenekler, manevî hay a tın dinamikleri, kötülüklerden s akınma, erdem, dinsel törenler, mezdiyesnâ inanışı ve gerekleri, evrenin yaratılışı, dünya ve ahiret, kıyamet, ölüm sonr a sı hayat, mitolojik rivayetler, kahramanlık anlatıları, astronomi, astroloji, h u kuk kuralları, dünyanın yapısı, tıp, Zerdüşt’ün çocuklu ğu ve kötülüklerden uzak durması, ‎· neferteti
Büyük tanrı Ahuramazda’dır . Bütün evreni ve fizik ötesi varlıkları y a ratan odur. Kutsal ve arınmıştır. Kötülükler asla ona yaklaşamaz. Özgün dünyasında tek egemen tanrı olarak yaşar. Bütün yaratıklarını ilk ve en önemli sembolü Spend Mînû 26 ile yaratır. Spend Mînû ile Behmen 27 ve Ordîbehişt 28 onun zatı ve asıl cevheriyle bir bütündür. ‎· neferteti
KÖTÜLÜK, yeryüzüne girmeğe yol bulup insanlara zarar verse de sonunda Ahuramazda galip gelecek ve ilk arılık yeniden yeryüzüne dönerek egemen olaca k tır. ‎· neferteti
ZERDÜŞTLÜK TEK TANRILIYMIŞ :)) misal hititler çok tanrılıdır hatta bugünki ankara yakınlarında olan hattuşaş, hititlerin başkendi "bintanrı ülkesi" diye anılırmış valla:) ay tanrı enflasyonu varmış yani.)) ‎· neferteti
Barnabas İncilini okuyalım azcık da:) ‎· neferteti
Mesih Denilen, Allah'ın Dünyaya Gönderdiği Yeni Peygamber İsa'nın Gerçek Kitabı: Havarisi Barnabas'ın Anlatımına Göre ‎· neferteti
ölülerini ortalığa bırakıp kurda kuşa yediriyok ayağına kokutuyolar..beğendiğin şeye de baakk ‎· Tastamam
aha müslüman bebelerin s..kini kesiyo canlı canlı, ölü onlar, hiç olmazsa canım yaa..bide öle bak olaya ‎· neferteti