AVM gideyim ben en iysi.) tüketim toplumuna katkıda bulunmaz istiyom bu gün:)net