dalkavuk.jpg
"Devletleşen şirketler ve monarşinin dönüşü"yazıcığımda, şirket ağlarının nasıl devleti yok ettiklerini, yok olan devletin yerine nasıl kendilerini kral, padişah ilan ettiklerini, kısaca anlatmıştım:) ‎· neferteti
Elbette serbest piyasanın bırakınız yapsınlar, bırakınız s..ksinler felsefesinin doğal sonçlarıdır bunlar. Bireyin zenginleşmesi esnasında, diğerlerini sömürmesi, kandırması ,s..mesi gibi her türlü faaliyeti gerçekleştirirken, ezik devlet sadece kendi payını, yani vergisinin oranına bakarak, tüm bu ahlaksız zenginleşmeye göz yumar ‎· neferteti
Şimdi serbest piayasada zenginleşen, bireyin, insancıkları, satın almasını ve üzerlerinde işkence hakkı dahil, hak iddia etmesini bi nevi köleliğin geri gelmesini elbette bi "sözleşme çerçevesinde" irdeleyeceğziz. Tarih tekerürden ibarettir der bi feylezof:) Dönüp tarihe tozlu gözlerimizle azcık bakalım:) ‎· neferteti
Şimdi zamanda azcık geri saralım ve kendisini eğlendirmek için bi dalkavuk tutan padişahın sarayının bahçesine gidelim. Paşa da olabilir tabi bu zat. Dalkavuğa yapabilecekleriniz, parasını ödemek koşuluyla, sınırı yok. Dalkavuklar maaşa bağlanmasalar da, dalkavukluğun bir tarifesi vardı. Burnuna fiske vurma, fiske başına 20 Para'ydı mesela. Suratına tokat atma, tokat başına 30 Para; yüzüne kömür veya mürekkep sürme ise 37 ParaŞiddetin dozu arttıkça tarife yükseliyordu. Ellerini ve ayaklarını domuz topu bağlama 40 Para'ya, merdivenden aşağı yuvarlama 180 Para'ya, bostan dolabına bağlayarak bostan kuyusu içine indirmek 600 Para'ya tekabül ediyordu. Bu son "latife"de dalkavuk ölürse, cenaze masraflarını "latife"yi yapan üstleniyordu. İşkence bedeli de yüksekti: Kuyruğu dışarıda kalmak üzere bir fındık sıçanını ağzının içine kapatmak, tam 400 Para ediyordu! ‎· neferteti
Kahkaha Molla, Süğlün Bey, Çıplak Kadı, Malak Ağa, Kız Pehlivan, Hacı Fişfiş gibi takma isimlerle anılan dalkavuklar, tahammül gösterdikleri şakalara mukabil belirli bir para almalarıyla tanınırlardı. Tanzimat Dönemi’ne kadar saraylarda ve konaklarda dalkavuk tutma geleneği vardı. ‎ ‎· neferteti
Halkın geleneğine saygı duymayan ittihat ve terakkiciler bu güzide geleneğimize son vermiş:((yazık lan!!! Şüphesiz burada size apaçık bi mesaj var. Neferteti mazlum halkını selamlar. OKUYUN ŞİRİNLERİM! SABAH SABAH İY GELİR VALLA:) ‎· neferteti
hiç okumamışsınız yine!!! cıkk cıkk hiç hoş deil ‎· neferteti
insan okusun diye yazıyorum bunları!!! ‎· neferteti
ramazanda dalkavuklu eğlenceler nasip olsun szie inşallah:) ‎· neferteti
okuyun lan! okuyun!! ‎· neferteti
eleştiri beyciğim siz okuyunuz bari:((( bi eleştiri atınız ayrıca adınızla müsemma:) ‎· neferteti
okumamışsınız ama yine:(bak şimdi! ‎· neferteti
Kültablam bari sen oku:) ‎· neferteti