אחר » posted to nerf-herder
.
CftAyCAXIAA3sb9.jpg
джедай джедаем погоняет ‎· пустота и та не та