وقتی از بالای بنای یادبود شهیاد پرواز می کردم،دیدم یک گوشه از آن پایین کاملا سیاه است لحظه ای بعد متوجه شدم که این توده سیاه، توده ای از زنان ایران است، زنانی که به یکی از بالاترین سطوح آزادی در خاورمیانه دست یافته بودند. در این جا همان چادر مشکی هایی را سر کرده بودند که مادربزک هایشان در مراسم عزاداری بر سر می کردند.فکر کردم خدایا کار به اینجا رسیده است؟
اشرف پهلوی ‎· newcomer