این چرا مثل فرفر آسانسور نداره که فیدها واسه خودشون بالا و پایین برن؟
داره. گیر داره ولی . گاهی خراب میشه. ‎· Hadi.Yalin