دلم تنگ شده بود براتون کره‌بزها
فوژان نیومده باهم کل کل کنین دلمون واشه؟ :دی ‎- ترانه لایف
فوژان فعلن داره سلام میرسونه به همه از مرحله ی گفتمان باید خارج شم کوفتمان برگذار کنم تا بیاد ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
ما میبینیمت تی وی دلمون باز میشه ‎- alinba
رونوشت به حمید شیش ‎- Spidermard
بی تربیت :)) ‎- Hamid6