دلم تنگ شده بود براتون کره‌بزها
فوژان نیومده باهم کل کل کنین دلمون واشه؟ :دی ‎· ترانه لایف
فوژان فعلن داره سلام میرسونه به همه از مرحله ی گفتمان باید خارج شم کوفتمان برگذار کنم تا بیاد ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
ما میبینیمت تی وی دلمون باز میشه ‎· alinba
رونوشت به حمید شیش ‎· Spidermard
بی تربیت :)) ‎· Hamid6