درست مثل فرفر کابرهای ترکیه هم زیادن
ترکا قبل ما اومدن یه ماه قبل تقریبا ‎- Behzad
بهزاد اینجا یه ماه هست درست شده آخه ؟ یعنی خوره تر از مان ؟ :))) ‎- Vivavida
@vivavida اینجارو تقریبا می ۲۰۱۵ روسا استارت زدن، بعد یه مدت ایتالیایی ها ریختن، بعد ترکا بعد ما https://mokum.place/behzadsh/182783 ‎- Behzad
یعنی انقد دیر خبردار شدیم وای بر تو بهزاد وای بر نیما :دی ‎- Vivavida
آغاز توسعه با آغاز راه اندازی فرق می کنه اینقدر عمر نداره ‎- یوری