Avatar for nima
درست مثل فرفر کابرهای ترکیه هم زیادن
Comment
ترکا قبل ما اومدن یه ماه قبل تقریبا ‎· Behzad
Comment
بهزاد اینجا یه ماه هست درست شده آخه ؟ یعنی خوره تر از مان ؟ :))) ‎· Vivavida
Comment
@vivavida اینجارو تقریبا می ۲۰۱۵ روسا استارت زدن، بعد یه مدت ایتالیایی ها ریختن، بعد ترکا بعد ما https://mokum.place/behzadsh/182783 ‎· Behzad
Comment
یعنی انقد دیر خبردار شدیم وای بر تو بهزاد وای بر نیما :دی ‎· Vivavida
Comment
آغاز توسعه با آغاز راه اندازی فرق می کنه اینقدر عمر نداره ‎· یوری
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place