درست مثل فرفر کابرهای ترکیه هم زیادن
ترکا قبل ما اومدن یه ماه قبل تقریبا ‎· Behzad
بهزاد اینجا یه ماه هست درست شده آخه ؟ یعنی خوره تر از مان ؟ :))) ‎· Vivavida
@vivavida اینجارو تقریبا می ۲۰۱۵ روسا استارت زدن، بعد یه مدت ایتالیایی ها ریختن، بعد ترکا بعد ما https://mokum.place/behzadsh/182783 ‎· Behzad
یعنی انقد دیر خبردار شدیم وای بر تو بهزاد وای بر نیما :دی ‎· Vivavida
آغاز توسعه با آغاز راه اندازی فرق می کنه اینقدر عمر نداره ‎· یوری