تایم‌لاین داره جون می‌گیره
تایم‌لاین اصطلاح بیگانه است ... متعلق به توییتره ‎- Dice Marshal
نه بابا از اینجا رفت اونجا ‎- Nima
عه؟ ... پس از اون ذخیره‌های زبانی بوده که به چنگ دشمن افتاده :))))) ‎- Dice Marshal