کلافه می‌باشم
خداوکیلی تو توییتر می‌تونستی بگی کلافه می‌باشی؟ ... ببین چقدر خوبه ... بعد رفیق ما تو توییتر می‌گه من وارد شهر شدم دیگه به روستا برنمی‌گردم ‎· Dice Marshal