ز فیسبوک و توییتر هر دو فریاد / که هر چه استتوسم رفته از یاد / بسازم فرفری فیدش ز فولاد / کنم موکوم مکان را سایت آزاد
بزنیدش سر در سایت ‎- soshyans
نيما مكانالدوله! شاعر ‎- Selene
فیدش ز فولان :))) ‎- پَــرسان
:)))) شعر نیمایی ‎- Homa
خیلی تاثیر داشته روت نیما :))) ‎- کلاغ کوچیکه
دلم واسه شخم زدن تنگ شده بود ‎- Nima
احسنت :))) ‎- Mamad
:)))) #عالی :)))) ‎- RokhSaare
لينك بي بي سي به ماكوم هم يادت نره :دي ‎- هانا
:))) ‎- پریســــا
+ ‎- Farzaaneh