ادمین داره با خودش می‌گه حالا رایت تو لفت رو چه کنم؟
طبق روال باید از گریس مانکی شروع کنیم ‎· ali786