اصلا چرا دو ماه قبل از انتخابات مکان موکوم رو راه انداختند؟ ها؟ این کار سلطنت‌طلب‌ها و فتنه‌گرهاست که می‌خوان بچه‌های ما رو خراب کنند. اسمایلی سردار نقدی
:)) ‎· Mamad