می‌شه یکیتون جای من بخوابه؟ من کار دارم. نمی‌تونم
من زیاد خوابیدم نصفش مال تو ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
الساعه ‎· بهنام
من جای خودم خوابم دیگه وسعم نمیرسه جای تو هم بخوابم ‎· Vivavida
من رفتم بخوابم. هوای دنیا رو داشته باشید که توی این چند ساعت بهم نریزه. با تچکر ‎· Nima
وایسا / من من ‎· رهــــــــرو™