کیا توی این مدت مزدوج شدن؟
هیشکی هم ما رو نگرفت :(( ‎- رباب
آقا ما. آ ‎- mostafa
هیشکی هم ما رو نگرفت :(( ‎- رباب ‎- Selma
مو مو ‎- masihmahdavi
هیشکی هم ما رو نگرفت :(( ‎- رباب ‎- Selma البته فکر کنم در این مورد خاص ما باید می رفتیم میگرفتیم! ‎- Mamad
هيشكى منم نگرفت ‎- Selene
من من ‎- MiM
منم نتونستم :( ‎- hadi
اگه میگیرن منم هستم :)) ‎- آرزو
و ما همچنان مثه شیر غرش کنان مجرد مانده و می مانیم :)) ‎- Caspian
ازون فیدای فیو خوره ها :)) ‎- ترانه لایف
من که نه توی این دوره قطع‌شدگی اما به هر حال در دوران فرندفیدی شدم ‎- Nima
منم که نفر اول مجرد ها توی تمام اکیپ ها هستم :دی ‎- §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
من :) ‎- marzieh poorrahimy