بسابید ما را، فرفر ما قوی‌تر می‌شود
نبینم تبلیغات کنی :))) ‎· نومیا
من سابیدمش فقط براق شد0.0 ‎· selma
ما سابيديم كه. چطورى استاد نيما؟ خوبي؟ اينطرفا نمياي؟ ‎· Seety
نومیا حسودی نکن. از سلما یاد بگیر / خوبم خوبم سیتی جانم ‎· Nima
سابیدیم ‎· M∂s♥ud
بساب بساب ! :)) ‎· Mamad