بسابید ما را، فرفر ما قوی‌تر می‌شود
نبینم تبلیغات کنی :))) ‎- نومیا
من سابیدمش فقط براق شد0.0 ‎- Selma
ما سابيديم كه. چطورى استاد نيما؟ خوبي؟ اينطرفا نمياي؟ ‎- Seety
نومیا حسودی نکن. از سلما یاد بگیر / خوبم خوبم سیتی جانم ‎- Nima
سابیدیم ‎- M∂s♥ud
بساب بساب ! :)) ‎- Mamad