این پسره فوژان نیومده هنوز؟
فوژنگ؟ فوژغلنگ. فوژ نده بیعدب ‎· Nima
نه:/ ‎· Seety
نمیاد. میگه فرفر برای من مرده. ‎· 1asemani
لوس بازیااا ‎· ترانه لایف
من یه مرگ بر او گفتم و فید فرستادنم رو شروع کردم ‎· Boycott