این پسره فوژان نیومده هنوز؟
فوژنگ؟ فوژغلنگ. فوژ نده بیعدب ‎- Nima
نه:/ ‎- Seety
نمیاد. میگه فرفر برای من مرده. ‎- آسمان
لوس بازیااا ‎- ترانه لایف
من یه مرگ بر او گفتم و فید فرستادنم رو شروع کردم ‎- Boycott