Avatar for nima

ریشم رو تراشیدم، خونه خریدم، با کلی آدم تازه آشنا شدم، کلی فیلم و سریال دیدم، یک عالمه سفر کاری رفتم، تعداد متنابعی استارتاپ رو از نزدیک جوریدم #sinceFFdied

Comment

#بعد_از_فرفر

 ‎· بـــ↑لا-پـــ↓یین
Comment

بالا تو مسئول تگ های مکان شدی؟ مبارکه

 ‎· آرزو
Comment

بسلامتی

 ‎· mousaviam2
Comment

این ریش رو زدی ما رو راحت کردی :)) خیلی بهتر شد. اصلا انگیزه تماشای کلیک و نوبت شما و اینا بالاتر رفت :)))

 ‎· M∂s♥ud

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10