چرا عکس همه نصفه است؟ باز بی‌کار شدید بازی راه انداختید؟
کار اجنبی هاست امروز دیگه کم مونده بود جامه بدرن انقد عکس گذاشتن :))) ‎· Vivavida
ترکا راه انداختن ظاهرا ‎· Homa
تگش نصفه ست، نمیشد کامل گذاشت :)) ‎· آرزو
بازی بین المللی هست! به زمان فرفر کی از این بازی ها بود :))) 4 تا کشور شرکت دارن! ترکیه، ایران، ایتالیا و روسیه ‎· Mamad
ایتالیاییاش کجان من برم لایکشون کنم :))) ‎· Vivavida
جهت صرفه جویی در لوازم آرایشه ‎· soshyans
@vivavida: ویدا چند مورد دیدم :))) تگ رو دنبال کن. همون دوستامون که روزای آخر فرفر در اعتراض به بسته شدن فرفر خانوادگی لخت شدن! هموناهم هستن :))) ‎· Mamad