از یک کابوس از خواب پریدم. عین فیلم‌های آخر زمانی بود. از تاثیرات تماشای سریال بلک میرور
You, Me and the Apocalypse هم خوبه. ‎· فضانورد در قهقرا