گزارشی از سفر زوج‌های ایرانی و چینی به بریتانیا برای عکاسی عروسی در فضای شهری لندن http://www.standard.co.uk/lifestyle/london-life/meet-the-coup...