گفتم ببینم می‌تونم بدوم، نگو بخوام بشینم شروع کنم، تموم بشه نمی‌کشم می‌میرم
قابلیت زبان فارسی رو داری؟ ۱۱ تا فعل پشت سر هم، خالی‌خالی، معنادار، سنگین! یکی بیاد تعدادش رو بیشتر کنه ‎· Nima
گفتم ببینم می‌تونم بدوم، دیدم نمیتونم، نگو بخوام بشینم شروع کنم، تموم بشه نمی‌کشم می‌میرم، پاشدم رفتم ‎· آرزو
گفتم ببینم می‌تونم بدوم، دیدم نمیتونم، نگو بخوام بشینم شروع کنم، تموم بشه نمی‌کشم می‌میرم، پاشدم رفتم ،اومدم گرفتم خوابیدم ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
یه جمله مازندرانی جالب که در دنیا بی نظیره، هر حرف یک کلمه مستقل هست: بُ و ِ رِ بَ بِ کِ مِ جِ شِ سِ رِ بئیره ترجمه لفظ به لفظ به فارسی: برو به او بگو بیاید که از من سیبش را بگیرد ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
من قابلیت اینو دارم که پنج شیش تا جمله رو براتون بدون فعل بگم :)) ‎· Vivavida
ماشالله همه پایه ‎· Nima