یک ویدیوی خوب درباره ترول‌های اینترنتی https://www.youtube.com/watch?v=6Zxy_dScjsM
maxresdefault.jpg.jpg
لینک دومی درسته گویا! ‎· پرگار
درست شد الآن ‎· پرگار