کلا تحت الشعاع قرار گرفتینا
اینا همش کار انگلیسه :)) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
کار ، کار انگلیسی هاست! ‎· Mamad
به آشیانه خلوت ترمون برگشتیم ‎· Aziz