کلا تحت الشعاع قرار گرفتینا
اینا همش کار انگلیسه :)) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
کار ، کار انگلیسی هاست! ‎- Mamad
به آشیانه خلوت ترمون برگشتیم ‎- Aziz