می‌بینم که چراغ مکان رو روشن نگه داشتید. آورین آورین
تا زمانی که هست ، هستیم :) ‎· Mamad
تا زمانی که هست ، هستیم :) ‎- Mamad ‎· M∂s♥ud
یاد دیالوگ فیلم ممل آمریکایی افتادم :))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
تا زمانی که هست ، هستیم :) ‎- Mamad ‎- M∂s♥ud ‎· فضانورد در قهقرا
چرا تظاهرات می‌کنید حالا؟ ‎· Nima
@nima: :))) ‎· Mamad
@nima: جوگیریم :دی ‎· فضانورد در قهقرا