می‌بینم که چراغ مکان رو روشن نگه داشتید. آورین آورین
تا زمانی که هست ، هستیم :) ‎- Mamad
تا زمانی که هست ، هستیم :) ‎- Mamad ‎- M∂s♥ud
یاد دیالوگ فیلم ممل آمریکایی افتادم :))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
تا زمانی که هست ، هستیم :) ‎- Mamad ‎- M∂s♥ud ‎- فضانورد در قهقرا
چرا تظاهرات می‌کنید حالا؟ ‎- Nima
@nima: :))) ‎- Mamad
@nima: جوگیریم :دی ‎- فضانورد در قهقرا