نه دایرکتی، نه اشاره‌ای در سرچ! شرم‌آوره
نیما دل نمیدی به اینجا... شرم آوره ... بد میکنی به اینجا... بد ‎· نومیا
دل نمیدی خوب ... دلت با دیگرانه :))) ‎· Mamad
دل و قلوه دادم جواب نداده تا حالا ‎· Nima
@nima: ما که خیلی دوست داریم دادا :) خودتم میدونی ‎· Mamad
دل و قلوه جواب نمیده یه چیز دیگه بده خب. باید از پا ننشینی ‎· آرزو
@mirzaie آقایی ‎· Nima
@arezoo ماچ؟ ‎· Nima
اونم میشه خب :)) ‎· آرزو
دایرکت چیه؟ ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2 یا خدا. یکی بیاد جولیا رو توجیه کنه ‎· Nima
خب از بس ندارم نمیدونم چیه مثلاً:-)) ‎· جولیا پندلتون