نه دایرکتی، نه اشاره‌ای در سرچ! شرم‌آوره
نیما دل نمیدی به اینجا... شرم آوره ... بد میکنی به اینجا... بد ‎- نومیا
دل نمیدی خوب ... دلت با دیگرانه :))) ‎- Mamad
دل و قلوه دادم جواب نداده تا حالا ‎- Nima
@nima: ما که خیلی دوست داریم دادا :) خودتم میدونی ‎- Mamad
دل و قلوه جواب نمیده یه چیز دیگه بده خب. باید از پا ننشینی ‎- آرزو
@mirzaie آقایی ‎- Nima
@arezoo ماچ؟ ‎- Nima
اونم میشه خب :)) ‎- آرزو
دایرکت چیه؟ ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2 یا خدا. یکی بیاد جولیا رو توجیه کنه ‎- Nima
خب از بس ندارم نمیدونم چیه مثلاً:-)) ‎- جولیا پندلتون