دلم گیم آو ترونز جدید می‌خواد. نه یک فصل. یهو ۳ فصل حداقل
لست کینگدام رو پاس کردی؟ ‎· Azmat
@azemat نه هنوز. سریال‌های تاریخی بی‌بی‌سی من رو می‌ترسونن. سیاهی لشگر درست و حسابی ندارن. ‎· Nima