به یک شوی لباس در کرج دعوت شدم! حالا چی بپوشم؟
راحت باش، چیزی نپوش ‎· آرزو
@arezoo بگیر بخواب بچه. زیر ۱۸ سال چرا بیداره تا این موقع شب؟ ‎· Nima
اینجارو نگفتم که، توی شو رو گفتم :\ ‎· آرزو
@arezoo هم بیداری هم بلبل‌زبونی می‌کنی؟ بدم توی کرج کج ت کنن؟ برو لالا کن فرزند ‎· Nima
اما اینا که ایونت توی فیسبوک درست می‌کنن فازشون چیه که من رو دعوت می‌کنند؟ نه #جدی برام سواله! ‎· Nima
@nima: بیدار موندم که بلبل زبونی کنم، وگرنه میخواستم مثل ماست بشینم و نگاه کنم که میخوابیدم ‎· آرزو
@nima فکر میکنن شاید ذره ای ارزش قائل باشی براشون و بری :\ ‎· آرزو
@arezoo نه این که نخوامااااا نیم‌تونم ‎· Nima
@nima: @arezoo :)))) ‎· Mamad
تو که برو نیستی کارت دعوت رو بده ما بریم :/ ‎· Aziz
بگو کجاست ما به نیابت بریم ‎· پریســــا