Avatar for nima

اگه بشر به فناوری طی‌الارض دست یافته بود، شیفت شب همین الان می‌تونست بیاد پیش من چند ساعتی دور هم وقت می‌گذروندیم! پس گوگل داره چه غلطی می‌کنه؟

Comment

خوشحال باش دست نیافته وگرنه الان دیگه نهایتا بالا پیشت بود

 ‎· آرزو
Comment

فکر کن من بدون تو می رفتم

 ‎· بـــ↑لا-پـــ↓یین
Comment

@arezoo کل شیفت شب الان ده نفر نیستند. هر کی پایه بود میومد. بالا، پایین، وسط.... هر کی

 ‎· Nima
Comment

@balapayin قربونت بشم بالا، دیگه مجبوری با این اوصاف منو بگیری که :\

 ‎· آرزو
Comment

@nima: بالا هر جا بره وسطش رو هم میبره به هر حال

 ‎· آرزو
Comment

@arezoo باز زیر فید من دو تا جوون بهم رسیدند. اصلا هدف من خدمت به جامعه جوان اینجاست

 ‎· Nima
Comment

کی نوبت به خودت می رسه؟

 ‎· بـــ↑لا-پـــ↓یین
Comment

@balapayin من که متاهلم بابا. چهار سال رو رد کردم

 ‎· Nima
Comment

یه فیلم سینمایی بود که دانیال حکیمی رباط میساخت، یه صحنه ش بود که ماهایا پطروسیان و حمید جبلی میدوئن هی که مثلا رو بغل کنن، ولی از کنار هم رد میشن :)) من و بالا دقیقا هموناییم :))

 ‎· آرزو
Comment

@nima: مبارکه، نیما رو از لیست خط بزن بالا

 ‎· آرزو
Comment

@arezoo اسمش بود دیگه چه خبر

 ‎· Nima
Comment

@arezoo شب به خیر. الان می‌گی مبارکه؟

 ‎· Nima
Comment

چیکار کنم، شما زودتر خبر میدادی، ما زودتر تبریک میگفتیم \\ آره آره همون بود، دیگه چه خبر، فازمونم دقیقا فاز اون دو تاست

 ‎· آرزو
Comment

@arezoo دیگه خواجه حافظ شیراز هم خبردار شده بود. فکر کنم تو اون موقع حواست پرت بود. بله بله یادمه حواست پرت بود. سرگرم بودی :دی

 ‎· Nima
Comment

راست می گه بغرعان اون صحنه رو از روی زندگی ما دو تا ساختند :|

 ‎· بـــ↑لا-پـــ↓یین
Comment

اشتباه گرفتی به ولاح، خبط دیگران یه وقت پای من نوشته نشه، اگه بدهی داری فقط بیار بده :))))) من ۴ سال پیش شکست عشقی خوده بودم و تو فرفر انقدر چسناله کردم که از همون موقع به چسناله معروفم در صورتی که کلش شیش ماه بود :))) ولی هیچوقت نتونستم این لکه ی ننگ رو از پیشونیم پاک کنم :))

 ‎· آرزو
Comment

بالا میخوای اندفعه یکیمون وایسه اون یکی بدوعه؟

 ‎· آرزو
Comment

تا تو پاشی ی قهوه حاظر کنی من رسیدم :))))

 ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
Comment

@arezoo: چشمای دو تاتون آستیگ ماتیسم هاد داره! از هم عبور میکنید :|

 ‎· Mamad
Comment

@arezoo: نه من همین جوری راحتم :))

 ‎· بـــ↑لا-پـــ↓یین
Comment

@arezoo خب دیگه همون در ذهن من حک شد تا جایی که اصلا نفهمیدم شش ماه بود. اما از دید من تو همیشه سرگرم بودی. تقصیر من نیست. یکی دو مورد هم کرش‌هات یادمه که مثلا یک موردش طرف ماشین داشت و شماره داده بود و تو در عین حال که خوشت میومد محل ندادی. و چه می‌دونم خیلی محو مونده در خاطرم

 ‎· Nima
Comment

به خدا اگه بذارم بالا، تو خسته ای وایسا من خودم میام \\ :))) تو اون مدت بلاک هم شدم واسه چسناله =)) خودم اصلا متوجه وخامت اوضاع نبودم و فکر میکردم نرمال هستم، بعد اون بلاک تازه فهمیدم آزار دهنده شدم، تغییر رویه دادم و سعی کردم ناله هامو نیارم برای بقیه و انرژی منفی ندم

 ‎· آرزو
Comment

:))

 ‎· بـــ↑لا-پـــ↓یین
Comment

شب بخیر رفقا

 ‎· بـــ↑لا-پـــ↓یین
Comment

شب بر همه شما خوش . خوب بخوابید

 ‎· Mamad
Comment

شب خوش رفقا

 ‎· Nima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10