چه خبر از کی؟
سلام جدید :) ‎- رضا
عه نیما کلیک اومد بازم ‎- M∂s♥ud
من نبودم که الان هستم ‎- بـــ↑لا-پـــ↓یین
وقت نمی‌شه بیام این ورا ‎- Nima
@masoud نیمای چلچراغه برای من ‎- Ehsan Sh